Menu

Vanaf 31 mei zijn we weer dagelijks geopend van 8 tot 8. In het weekend van 10 tot 4.

Accountants-rapport

Ook het boekjaar 2019 hebben we met een goed gevoel  kunnen afsluiten .

In ons streven optimaal transparant te zijn publiceren wij hierbij  met trots het complete rapport  van de hand van onze accountants, Silvis & Vos.

We boekten opnieuw een mooi resultaat: bij een omzet van bijna € 200.000 en afschrijvingen tot een niveau van € 35.000 werd nagenoeg quitte gespeeld, we sloten de boeken met een verlies van € 1600.-

Grote investeringen in 2019 werden gedaan  aan de westgevel van ons gebouw met een structurele aanpak van het voeg- en metselwerk in deze gevel en de vernieuwing van de franse balkons bij de theaterzaal.

We proberen voortdurend de kwaliteit van de voorstellingen in de Cultuurschuur optimaal te faciliteren, nieuwe belichting in de theaterzaal en een nieuwe beamer in het filmhuis moeten hiervoor waarborgen geven.

Onze balans toont een vrijwel ongewijzigd  eigen vermogen van € 344.000  ( was € 346.000) maar zoals we reeds eerder meldden is dit vermogen geheel tot stand gekomen als gevolg van de voorgeschreven waardebepaling van het gebouw. Wel een groot eigen vermogen maar ons vermogen zit vast in stenen, we blijven dus graag rekenen op U aller steun !

Mocht U naar aanleiding van de jaarcijfers vragen hebben , we zijn tot toelichting graag bereid.

Bestuur Stichting Cultuurschuur

 

Bijlage

2019 2.22 Definitief rapport ongetekend AA