Skip to content
Menu

Statuten

Onze Stichting wordt geregeerd door Statuten die zijn vastgelegd  in de bijgevoegde akte van Oprichting.

In de loop der jaren zijn een aantal bestuursmutaties doorgevoerd, op dit moment bestaat ons bestuur uit:

Ted Moelker , voorzitter

Marjan de Roode , penningmeester

Siep Hoeksma, secretaris

Hans van der Laan, bestuurslid

Jan Zandstra, bestuurslid

Oprichtingsakte Cultuurschuur