Menu

De Cultuurschuur conformeert zich aan de voorschriften en zal dan ook bezoekers van theater- en film- voorstellingen en openbare lezingen alleen toegang kunnen geven op vertoon van een coronapas in de vorm van de corona-app of een schriftelijke verklaring

Statuten

Onze Stichting wordt geregeerd door Statuten die zijn vastgelegd  in de bijgevoegde akte van Oprichting.

In de loop der jaren zijn een aantal bestuursmutaties doorgevoerd, op dit moment bestaat ons bestuur uit:

Ted Moelker , voorzitter

Marjan de Roode , penningmeester

Siep Hoeksma, secretaris

Hans van der Laan, bestuurslid

Jan Zandstra, bestuurslid

Cees Westerlaken, bestuurslid

Oprichtingsakte Cultuurschuur